Bỏ qua để đến phần nội dung

Cổng thông tin nghề nghiệp

Nhân Viên Sản Xuất (Hồ Chí Minh / Hưng Yên)

Các vị trí công việc tại Hồ Chí Minh:


1. Nhân Viên Vận Hành Máy Nhuộm

Các công việc chính:

 • Vận hành máy nhuộm theo chỉ định của Trưởng Nhóm. Giám sát quy trình nhuộm theo đúng với yêu cầu về chất lượng của công ty
 • Phân loại các loại sợi không đạt yêu cầu sau khi nhuộm, sắp xếp ra khu vực riêng và nhuộm lại nếu như sản xuất yêu cầu
 • Phát hiện các vấn đề bất thường của máy nhuộm, báo cáo với Trưởng Nhóm, duy trì việc vận hành của máy
 • Kiểm soát, giữ gìn máy móc, các thùng đựng… được sạch sẽ, gọn gàng
 • Thực hiện vận hành máy nhuộm theo quy trình và hướng dẫn công việc
 • Đảm bảo năng suất, chất lượng nhuộm theo yêu cầu của công ty

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp THCS/THPT
 • Có khả năng phân loại sợi
 • Chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn
 • Có tinh thần đồng đội

2. Nhân Viên Vận Hành Máy Hút Màu

Các công việc chính:

 • Vận hành máy hút màu theo quy trình và hướng dẫn công việc
 • Giám sát quá trình vận hành của máy, báo cáo với quản lý nếu có vấn đề bất thường
 • Vệ sinh máy móc và khu vực làm việc luôn được sạch sẽ
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp THCS/THPT
 • Có sức khỏe tốt
 • Chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn
 • Có tinh thần đồng đội

3. Nhân Viên Vận Hành Máy Đánh Ống

Các công việc chính:

 • Vận hành máy đánh ống theo qui trình và hướng dẫn
 • Phát hiện các vấn đề bất thường của máy đánh ống, báo cáo với Trưởng Nhóm, duy trì việc vận hành của máy
 • Kiểm soát, giữ gìn máy móc, các thùng đựng… được sạch sẽ, gọn gàng
 • Đảm bảo năng suất, chất lượng nhuộm theo yêu cầu của công ty

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp THCS/THPT
 • Chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn
 • Có tinh thần đồng đội

Các vị trí công việc tại Hưng Yên:


1. Nhân Viên Vận Hành Máy Nhuộm

Các công việc chính:

 • Vận hành máy nhuộm theo chỉ định của Trưởng Nhóm. Giám sát quy trình nhuộm theo đúng với yêu cầu về chất lượng của công ty
 • Phân loại các loại sợi không đạt yêu cầu sau khi nhuộm, sắp xếp ra khu vực riêng và nhuộm lại nếu như sản xuất yêu cầu
 • Phát hiện các vấn đề bất thường của máy nhuộm, báo cáo với Trưởng Nhóm, duy trì việc vận hành của máy
 • Kiểm soát, giữ gìn máy móc, các thùng đựng… được sạch sẽ, gọn gàng
 • Thực hiện vận hành máy nhuộm theo quy trình và hướng dẫn công việc
 • Đảm bảo năng suất, chất lượng nhuộm theo yêu cầu của công ty

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp THCS/THPT
 • Có khả năng phân loại sợi
 • Chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn
 • Có tinh thần đồng đội

2. Nhân Viên Vận Hành Máy Đánh Ống

Các công việc chính:

 • Vận hành máy đánh ống theo qui trình và hướng dẫn
 • Phát hiện các vấn đề bất thường của máy đánh ống, báo cáo với Trưởng Nhóm, duy trì việc vận hành của máy
 • Kiểm soát, giữ gìn máy móc, các thùng đựng… được sạch sẽ, gọn gàng
 • Đảm bảo năng suất, chất lượng nhuộm theo yêu cầu của công ty

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp THCS/THPT
 • Chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn
 • Có tinh thần đồng đội


Thời hạn ứng tuyển: 19.04.2018