Bỏ qua để đến phần nội dung

Ứng tuyển choInterested in working with Coats Sri Lanka?

Bình đẳng cơ hội nghề nghiệp
Coats mang lại cơ hội công bằng trong việc làm và tuyển dụng, đó là một trong những chính sách cam kết của chúng tôi. Tất cả nhân viên và ứng viên sẽ được đối xử công bằng và tôn trọng. Công ty đảm bảo rằng chính sách này tuân theo các qui định về việc cấm kỳ thị và quấy rối nơi công sở. Theo chính sách này, ứng viên vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới. Các dữ liệu cá nhân sẽ được ẩn danh và chỉ được sử dụng cho những mục đích phù hợp với chính sách bình đẳng của chúng tôi. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và tuân theo Chính sách quyền riêng tư 1998. Nếu bạn là người khuyết tật và gặp trở ngại trong quá trình ứng tuyển, vui lòng liên hệ với chúng tôi (nhấn nút "Liên hệ" trên đầu trang).
Employment
remove
From
To
add another
Education
remove
From
To
add another
Tìm kiếm hỗ trợ tạo tài khoản
Tìm kiếm hỗ trợ tạo tài khoản:mục cụ thể